[Thông báo huấn luyện thầy trừ tà] Văn án

Văn án Phượng Hoàng sải rộng cánh trên triền núi trống trải, gieo ánh sáng xuống nhân gian. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trên chiếc bè trúc, nằm trong vòng tay của Trì Tiểu Đa, Hạng Thành chậm rãi mở mắt. “Nó là Tư Quy.”1, Hạng Thành nói, “Chưa thấy thiên hạ, chưa… Continue reading [Thông báo huấn luyện thầy trừ tà] Văn án