Top Đam Mỹ 2016

TOP ĐAM MỸ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2016 CỦA BAIDU (TOP 50)

1. Mặc Độc (默读) – Đọc Thầm (HOÀN)
Tác giả: priest.
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, phá án, niên thượng, tình địch biến tình nhân, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lạc Văn Chu, Phí Độ / Chuyên trị các loại không phục lão lưu manh công x Phú nhị đại thụ.
Linh gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Lưu Niên Tự Thuỷ / Almost 

2. Ma Đạo Tổ Sư (魔道祖师) (HOÀN)
Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú (墨香铜臭).
Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, trọng sinh, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) / Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Phongbienthai & Đậu Moe

3. Thiên Thu (千秋) (HOÀN)
Tác giả: Mộng Khê Thạch (梦溪石).
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tiên hiệp, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Thẩm Kiều, Yến Vô Sư / Bệnh thần kinh công x Đạo sĩ mỹ nhân thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Forget me not….

4. Tương Kiến Hoan (相见欢) (HOÀN)
Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường (非天夜翔).
Thể loại: Cổ trang, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đoạn Lĩnh.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Yên vũ lâu

5. Đề Đăng Ánh Đào Hoa (提灯映桃花) – Thắp Đèn Ngắm Hoa Đào (HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, ân oán tình cừu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chu Huy, Sở Hà / Lưu manh tự luyến công x Kiên cường đánh mãi không chết thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Vọng Hư Đài

6. Quyền Hoạn (权宦) (HOÀN)
Tác giả: Trần Đăng (陈灯).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phó Song Lâm, Sở Chiêu / Ngoài lạnh trong nóng trọng tình thái tử công x Kinh tài tuyệt diễm thanh lãnh thái giám thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa có):

7. Thiết Kế Sư (设计师) – Nhà Thiết Kế (HOÀN)
Tác giả: Thường Tam Tư (常叁思).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cường cường, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tiền Tâm Nhất, Trần Tây An.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Gián Family

8. Thần Thương (唇枪) (HOÀN)
Tác giả: Kim Lăng Thập Tứ Sai (金陵十四钗).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, bao dưỡng, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ngu Trọng Dạ, Hình Minh.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

9. Tưởng Khởi Ngã Khiếu Thập Yêu Liễu Mạ (想起我叫什么了吗) – Nhớ Ra Tên Tôi Chưa (HOÀN)
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã trúc mã, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phong Phi, Hải Tú / Ôn nhu phúc hắc công x Thẹn thùng ngốc manh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Duy Ngã

10. Phi Lai Hoành Khuyển (飞来横犬) (HOÀN)
Tác giả: Vu Triết (巫哲).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, 1×1, HE
Nhân vật chính: Phương Trì, Tôn Vấn Cừ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Tử Linh Lan

11. Ma Vương (魔王) (HOÀN)
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang (月下桑).
Thể loại: Hiện đại, nguyên sang, kỳ huyễn ma huyễn, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kế Hoan, A Cẩn, Hắc Đản.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Misaki

12. Nhĩ Hỉ Hoan Đích Dạng Tử Ngã Đô Hữu (你喜欢的样子我都有) – Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có (HOÀN)
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi (徐徐图之).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Vương Cẩm, Ngạn Dung / Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công x Mỹ thiếu niên con lai (dụ) thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Jules22
Edit (HOÀN): Kurokochii

13. Quỷ Phục Binh Đoàn (鬼服兵团) (HOÀN)
Tác giả: Nhan Lương Vũ (颜凉雨).
Thể loại: Hiện đại, võng du bàn phím, hài hước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phương Tranh, Mạnh Sơ Đông / PK siêu cường độc miệng phó bang chủ công x Đáng khinh trạch nam vú em bang chủ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): おちんちん

14. Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng (论以貌取人的下场) – Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Bắt Hình Dong (HOÀN)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (月下蝶影).
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, phong thuỷ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kỳ Yến, Sầm Bách hạc.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Slytherin House
Edit (chưa hoàn): KẸO TRÀ SỮA

15. Khoái Xuyên Chi Hoàn Mỹ Mệnh Vận (快穿之完美命运) – Khoái Xuyên Vận Mệnh Hoàn Mỹ (HOÀN)
Tác giả: Tây Tử Tự (西子绪).
Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, hoan hỉ oan gia, ngược công, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Trần Lập Quả.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Long Phàm Phượng Xán

16. Thái Đản Du Hí III (彩蛋游戏Ⅲ) (CHƯA HOÀN)
(hoàn chính văn, tác giả đang viết tiếp phiên ngoại)
Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân/ESP (薄暮冰轮).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi dị trùng, vô hạn lưu, cường cường, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tống Hàn Chương, Lâm Giác.
Link gốc: Tấn Giang
QT:Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): cyb

17. Giá Oa Ngã Bất Bối (这锅我不背) – Nồi Này Tôi Không Vác (HOÀN)
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả (天堂放逐者).
Thể loại: Phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Giản Hoa.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Cherry Blossom

18. Tát Dã (撒野) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Vu Triết (巫哲).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tưởng Thừa, Cố Phi.
Link gốc: Tấn Giang
QT:
Edit (chưa có): Kiara

19. Nhập Hí (入戏) (HOÀN)
Tác giả: Đồng Tử (童子).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, minh tinh văn, 2 CP, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chân Tâm, Trương Chuẩn, Phương Sí, Cao Chuẩn.
Bác sĩ tâm lý công x Bệnh nhân thụ / Ảnh đế công x Võ hiệp minh tinh thụ.
Link gốc:
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

20. Nguyên Lộ Khán Tà Dương (原路看斜阳) – Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn (HOÀN)
Tác giả: Bắc Nam (北南).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng / Cường thế công x Gây chuyện thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (HOÀN): Ám Dạ Cung

21. Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处) – Bóng Đêm Sâu Thẳm (HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Cố Viễn, Phương Cẩn.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa có):

22. Ôn Nhu Dĩ Đãi (温柔以待) – Ôn Nhu Mà Đợi (HOÀN)
Tác giả: Cật Tố (吃素).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cao H, xã hội đen, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đoạn Triều, Từ Thái Dương.
Link gốc: Long Mã
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

23. Giác Sắc Phẫn Diễn (角色扮演) – Role-play (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Đồi (颓).
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, võng du, thăng cấp, 1×1.
Nhân vật chính: Đan Tử Nguỵ (Phiến tử) / (Không thể hình dung) công x Bệnh PGAD thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: pichan
Edit (chưa hoàn): Alice’s Land

24. Thất Ức Liễu Biệt Nháo (提名文章) – Mất Trí Nhớ Rồi Đừng Quậy (HOÀN)
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc (绿野千鹤).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới giải trí, hài hước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Sở Khâm, Chung Nghi Bân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Điềm Mật Các
Edit (HOÀN): Truyện Đam Mỹ

25. Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu (史上第一佛修) – Đệ Nhất Phật Tu Trong Lịch Sử (HOÀN)
Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ (青丘千夜).
Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp tu chân, chậm nhiệt, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Tuyết Vũ Ảnh

26. Thuỳ Bả Thuỳ Đương Chân (谁把谁当真) – Ai Xem Ai Là Thật (HOÀN)
Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa (谁把谁当真).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, niên hạ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Tiểu Bạch

26. Thanh Long Đồ Đằng (青龙图腾) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, giang hồ ân oán, niên hạ, 1×1.
Nhân vật chính: Đan Siêu, Tạ Vân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Wikidich
Edit (chưa có):

28. Tiểu Thần Tiên (小神仙) (HOÀN)
Tác giả: Lữ Thiên Dật (吕天逸)
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, huyền huyễn, linh dị thần quái, 1×1, nhiều CP, HE.
Nhân vật chính: Lâm Phục, Tô Cùng, Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn, Thẩm Hành Vân, Diệp Phi Chu, Sao Chổi Nhỏ, Liên Phong, Lê Khải An, Sở Dục.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit:
Phần 1 (Hoàn): Yu Yin
Phần 2 (Hoàn): Mei’s Illusion
Phần 3 (Hoàn): Mr.Downer
Phần 4 (chưa hoàn): Ngọc Linh Cung
Phần 5 (chưa hoàn): Sunflowers Team

29. Lưỡng Chích Lão Hổ (两只老虎) – Hai Lão Hổ (HOÀN)
Tác giả: Liễu Mãn Pha (柳满坡).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, song vạn nhân mê, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kha Lai, Đường Tự / Phúc hắc thâm tình công x Bá đạo thông minh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

30. 1930 Lai Đích Tiên Sinh (1930来的先生) – Tiên Sinh Đến Từ Năm 1930 (HOÀN)
Tác giả: Bạch Vân Thi Thi Thi (白云诗诗诗).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kim Thế An, Bạch Dương / Dân quốc xuyên việt tổng tài công x Hiện đại xuẩn manh ngôi sao thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

31. Ngã Dĩ Ngoại, Bất Thị Ngọa Để Tựu Thị Cơ (我以外,不是卧底就是基) – Xung Quanh Tôi Không Phải Nằm Vùng Cũng Là GAY (HOÀN)
Tác giả: Ân Duy (殷唯).
Thể loại: Hiện đại, xã hội đen, chủ thụ, hài, thanh mai trúc mã, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đỗ Thanh Vinh.
Link gốc:
QT: vnsharing
Edit (chưa có):

32. Vi Huynh (为兄) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Hoa Nha Hoa Nha Hoa Đệ Đệ (找呀找呀找弟弟) (nghe đồn là clone của Khốn Ỷ Nguy Lâu lol).
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, huynh đệ niên thượng, ngược luyến tình thâm, 1×1.
Nhân vật chính: Hạ Đinh Châu, Hứa Phong.
Link gốc:
QT: pichan
Edit (chưa có):

33. Tượng Tâm (匠心) (HOÀN)
Tác giả: Mao Hậu (毛厚).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, dưỡng thành, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lục Thương, Lê Thuý / Niên hạ trung khuyển công x Bệnh tim tinh anh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (HOÀN): Ám Dạ Cung

34. Tầm Đỉnh (寻鼎) (HOÀN)
Tác giả: Chu Sa (朱砂).
Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, ân oán tình cừu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Quản Nhất Hằng, Diệp Quan Thần.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

35. Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu (就等你上线了) – Vẫn Chờ Người Online (HOÀN)
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh (羲和清零).
Thể loại: Hiện đại, võng du bàn phím, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, niên hạ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hà Tấn, Tần Dương.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Tiểu Hoàng Thư

36. Remix <Hỗn Âm Nhân Sinh> (remix(混音人生)) (HOÀN)
Tác giả: Tôn Ảm (孙黯).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, giới nhạc rap/hiphop, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển Dạ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Two But One

37. Trẫm Tổng Thị Giác Đắc Na Lí Bất Đối (朕总是觉得哪里不对) – Trẫm Cứ Cảm Thấy Có Chỗ Nào Sai Sai (HOÀN)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (青色羽翼).
Thể loại: Cổ trang, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chính trực đế vương thụ x Suất khí võ công cao cường hoàng hậu công.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (HOÀN): Ngọc Linh Cung

38. Phạm Tội Tâm Lý (犯罪心理) – Criminal Minds (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Trường Nhị (长洱).
Thể loại: Hiện đại, giá không, trinh thám, bí ẩn, 1×1.
Nhân vật chính: Lâm Thần, Hình Tung Liên.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): 起灵

39. Ngã Chỉ Thị Khán Nhĩ Nhan Hảo (我只是看你颜好) (HOÀN)
Tác giả: Đào Hoa Tửu (桃花酒).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, trọng sinh, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Thái tử công x Thư đồng thụ.
Link gốc: Long Mã
Raw: Tieba
Edit (chưa có):

40. Trọng Sinh Chi Tước Thần (重生之雀神) (HOÀN)
Tác giả: 姜钰 (Khương Ngọc).
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nghiệp giới tinh anh, hoan hỉ oan gia, thi đấu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hác Manh (Đinh Viên), Yến Trạch / Đại thần tiểu bạch kiểm công x Giả heo ăn thịt hổ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

41. Tòng Long (从龙) (HOÀN)
Tác giả: Thất Giao Bạch (七茭白).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, tình hữu độc chung, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Dung Dận, Hoằng / Lãnh khốc mạnh mẽ hoàng đế công x Cứng cỏi thẹn thùng ảnh vệ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

41. Kiến Quốc Hậu, Nam Chủ Bất Chuẩn Phát Nha – Sau Khi Kiến Quốc, Nam Chủ Không Được Nảy Mầm (建国后,男主不准发芽) (HOÀN)
Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊).
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, hỗ sủng, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Văn Doanh, Tưởng Thương Lục / Siêu cấp đáng yêu nhất vũ trụ nhưng không biết là giống loài nào công x Bệnh tâm thần nhưng không biết bệnh ở đâu thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

43. Thịnh Đường Bất Dạ Thiên (盛唐不夜天) (HOÀN)
Tác giả: Vân Trường Ca (云长歌).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, trọng sinh, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lý Hiển, Trịnh Kỳ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

44. Ách Vận Triền Thân (厄运缠身) – Vận Rủi Quấn Thân (HOÀN)
Tác giả: Phong Tố Quân (风溯君).
Thể loại: Hiện đại, phá án, dị năng, 1×1, BE.
Nhân vật chính: Thẩm Lượng, Bàng Huy.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Hoại Băng

45. Đoạ Tiên (堕仙) (HOÀN)
Tác giả: Vô Xạ (无射).
Thể loại: Cung đình, huyền huyễn, nguỵ thúc chất, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ấn Vân Mặc, Ấn Huyên, Lâm Ương Tiên Quân, Long Thần Đông Lai.
[Kiếp này]: Ông cụ non mặt lạnh không được tự nhiên hoàng đế công x Thâm tàng bất lộ hoàng thúc thụ.
[Kiếp trước]: Xui xẻo công x Tra thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

46. Bổ Ngọc (补玉) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Trịnh Nhị (郑二).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược luyến.
Nhân vật chính: Thẩm Bổ Ngọc.
Link gốc/Raw: Weibo
Edit (chưa có):

47. Nhất Đại Hôn Quân (一代昏君) – Một Đời Hôn Quân (HOÀN)
Tác giả: Anh Đào (樱桃).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Vệ Minh, Chu Dục / Uy vũ hùng tráng man tộc công x Hung tàn khát khao hoàng đế thụ.
Link gốc:
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Nhà của gió

48. Quốc Gia Chế Tạo (国家制造) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Thiên Manh (千萌).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trọng sinh, xuyên không, 1×1.
Nhân vật chính: Quý Chuyên.
Link gốc: Tấn Giang
QT: kyoshi1994
Edit (chưa hoàn): PAGE NOT FOUND

49. Bị Nhất Cá Nam Quỷ Trành Thượng Liễu Chẩm Yêu Bạn (被一个男鬼盯上了怎么办) – Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ (HOÀN)
Tác giả: Mạc Như Quy (莫如归).
Thể loại: Hiện đại, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Sở Tuyên, Phó Văn Hiên / Bát tự xui xẻo công x Dục vọng chiếm hữu cố chấp cuồng lệ quỷ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Nhất Kiến Chung Tình

50. Đình Vân (停云) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Lục Đào Hoa (陆桃花).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, Lang Gia Bảng đồng nghiệp văn, 1×1.
Nhân vật chính: Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Diễm (Tĩnh vương).
Link gốc: Tấn Giang
QT:
Edit (chưa có):

2 thoughts on “Top Đam Mỹ 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s