Top Đam Mỹ 2016

ĐỀ CỬ TOP ĐAM MỸ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2016 CỦA BAIDU (TOP 50)
List KHÔNG theo thứ hạng cao thấp. Poll sẽ đóng vào ngày 19/4/2017.

1. Mặc Độc (默读) – Đọc Thầm (HOÀN)
Tác giả: priest.
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, phá án, niên thượng, tình địch biến tình nhân, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lạc Văn Chu, Phí Độ / Chuyên trị các loại không phục lão lưu manh công x Phú nhị đại thụ.
Linh gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Lưu Niên Tự Thuỷ

2. Ma Đạo Tổ Sư (魔道祖师) (HOÀN)
Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú (墨香铜臭).
Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, trọng sinh, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) / Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Phongbienthai & Đậu Moe

3. Quyền Hoạn (权宦) (HOÀN)
Tác giả: Trần Đăng (陈灯).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phó Song Lâm, Sở Chiêu / Ngoài lạnh trong nóng trọng tình thái tử công x Kinh tài tuyệt diễm thanh lãnh thái giám thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa có):

4. Thiên Thu (千秋) (HOÀN)
Tác giả: Mộng Khê Thạch (梦溪石).
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tiên hiệp, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Thẩm Kiều, Yến Vô Sư / Bệnh thần kinh công x Đạo sĩ mỹ nhân thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Forget me not….

5. Đề Đăng Ánh Đào Hoa (提灯映桃花) – Thắp Đèn Ngắm Hoa Đào (HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, ân oán tình cừu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chu Huy, Sở Hà / Lưu manh tự luyến công x Kiên cường đánh mãi không chết thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

6. Thiết Kế Sư (设计师) – Nhà Thiết Kế (HOÀN)
Tác giả: Thường Tam Tư (常叁思).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cường cường, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tiền Tâm Nhất, Trần Tây An.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Gián Family

7. Thần Thương (唇枪) (HOÀN)
Tác giả: Kim Lăng Thập Tứ Sai (金陵十四钗).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, bao dưỡng, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ngu Trọng Dạ, Hình Minh.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

8. Ma Vương (魔王) (HOÀN)
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang (月下桑).
Thể loại: Hiện đại, nguyên sang, kỳ huyễn ma huyễn, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kế Hoan, A Cẩn, Hắc Đản.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Misaki

9. Tương Kiến Hoan (相见欢) (HOÀN)
Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường (非天夜翔).
Thể loại: Cổ trang, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đoạn Lĩnh.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Yên vũ lâu

10. Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu (史上第一佛修) – Đệ Nhất Phật Tu Trong Lịch Sử (HOÀN)
Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ (青丘千夜).
Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp tu chân, chậm nhiệt, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Tuyết Vũ Ảnh

11. Nhập Hí (入戏) (HOÀN)
Tác giả: Đồng Tử (童子).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, minh tinh văn, 2 CP, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chân Tâm, Trương Chuẩn, Phương Sí, Cao Chuẩn.
Bác sĩ tâm lý công x Bệnh nhân thụ / Ảnh đế công x Võ hiệp minh tinh thụ.
Link gốc:
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

12. Quỷ Phục Binh Đoàn (鬼服兵团) (HOÀN)
Tác giả: Nhan Lương Vũ (颜凉雨).
Thể loại: Hiện đại, võng du bàn phím, hài hước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phương Tranh, Mạnh Sơ Đông / PK siêu cường độc miệng phó bang chủ công x Đáng khinh trạch nam vú em bang chủ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): おちんちん

13. Thái Đản Du Hí III (彩蛋游戏Ⅲ) (CHƯA HOÀN)
(hoàn chính văn, tác giả đang viết tiếp phiên ngoại)
Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân/ESP (薄暮冰轮).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi dị trùng, vô hạn lưu, cường cường, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tống Hàn Chương, Lâm Giác.
Link gốc: Tấn Giang
QT:Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): cyb

14. Vi Huynh (为兄) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Hoa Nha Hoa Nha Hoa Đệ Đệ (找呀找呀找弟弟) (nghe đồn là clone của Khốn Ỷ Nguy Lâu lol).
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, huynh đệ niên thượng, ngược luyến tình thâm, 1×1.
Nhân vật chính: Hạ Đinh Châu, Hứa Phong.
Link gốc:
QT: pichan
Edit (chưa có)

15. Ngã Dĩ Ngoại, Bất Thị Ngọa Để Tựu Thị Cơ (我以外,不是卧底就是基) – Xung Quanh Tôi Không Phải Nằm Vùng Cũng Là GAY (HOÀN)
Tác giả: Ân Duy (殷唯).
Thể loại: Hiện đại, xã hội đen, chủ thụ, hài, thanh mai trúc mã, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đỗ Thanh Vinh.
Link gốc:
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Kurokochii

16. Thịnh Đường Bất Dạ Thiên (盛唐不夜天) (HOÀN)
Tác giả: Vân Trường Ca (云长歌).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, trọng sinh, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lý Hiển, Trịnh Kỳ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

17. Nhĩ Hỉ Hoan Đích Dạng Tử Ngã Đô Hữu (你喜欢的样子我都有) – Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có (HOÀN)
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi (徐徐图之).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Vương Cẩm, Ngạn Dung / Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công x Mỹ thiếu niên con lai (dụ) thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Jules22
Edit (HOÀN): Kurokochii

18. Khoái Xuyên Chi Hoàn Mỹ Mệnh Vận (快穿之完美命运) – Khoái Xuyên Vận Mệnh Hoàn Mỹ (HOÀN)
Tác giả: Tây Tử Tự (西子绪).
Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, hoan hỉ oan gia, ngược công, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Trần Lập Quả.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Long Phàm Phượng Xán

19. Phi Lai Hoành Khuyển (飞来横犬) (HOÀN)
Tác giả: Vu Triết (巫哲).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, 1×1, HE
Nhân vật chính: Phương Trì, Tôn Vấn Cừ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Tử Linh Lan

20. Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng (论以貌取人的下场) – Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Bắt Hình Dong (HOÀN)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (月下蝶影).
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, phong thuỷ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kỳ Yến, Sầm Bách hạc.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Slytherin House
Edit (chưa hoàn): KẸO TRÀ SỮA

21. Nguyên Lộ Khán Tà Dương (原路看斜阳) (HOÀN)
Tác giả: Bắc Nam (北南).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng / Cường thế công x Gây chuyện thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

22. Giá Oa Ngã Bất Bối (这锅我不背) – Nồi Này Tôi Không Vác (HOÀN)
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả (天堂放逐者).
Thể loại: Phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Giản Hoa.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Cherry Blossom

23. Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处) – Bóng Đêm Sâu Thẳm (HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Cố Viễn, Phương Cẩn.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa có):

24. Thuỳ Bả Thuỳ Đương Chân (谁把谁当真) – Ai Xem Ai Là Thật (HOÀN)
Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa (谁把谁当真).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, niên hạ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): Tiểu Bạch

25. Thanh Long Đồ Đằng (青龙图腾) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Hoài Thượng (淮上).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, giang hồ ân oán, niên hạ, 1×1.
Nhân vật chính: Đan Siêu, Tạ Vân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Wikidich
Edit (chưa có):

26. Tòng Long (从龙) (HOÀN)
Tác giả: Thất Giao Bạch (七茭白).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, tình hữu độc chung, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Dung Dận, Hoằng / Lãnh khốc mạnh mẽ hoàng đế công x Cứng cỏi thẹn thùng ảnh vệ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

27. 1930 Lai Đích Tiên Sinh (1930来的先生) – Tiên Sinh Đến Từ Năm 1930 (CHƯA HOÀN)
(truyện hoàn chính văn, tác giả đang viết tiếp phiên ngoại)
Tác giả: Bạch Vân Thi Thi Thi (白云诗).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, xuyên không, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kim Thế An, Bạch Dương / Dân quốc xuyên việt tổng tài công x Hiện đại xuẩn manh ngôi sao thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

28. Giác Sắc Phẫn Diễn (角色扮演) – Role-play (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Đồi (颓).
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, võng du, thăng cấp, 1×1.
Nhân vật chính: Đan Tử Nguỵ (Phiến tử) / (Không thể hình dung) công x Bệnh PGAD thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: pichan
Edit (chưa hoàn): Alice’s Land

29. Trọng Sinh Chi Tước Thần (重生之雀神) (HOÀN)
Tác giả: 姜钰 (Khương Ngọc).
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nghiệp giới tinh anh, hoan hỉ oan gia thi đấu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hác Manh (Đinh Viên), Yến Trạch / Đại thần tiểu bạch kiểm công x Giả heo ăn thịt hổ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

30. Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu (就等你上线了) – Vẫn Chờ Người Online (HOÀN)
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh (羲和清零).
Thể loại: Hiện đại, võng du bàn phím, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, niên hạ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hà Tấn, Tần Dương.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): ĐÀO ĐÀO

31. Tưởng Khởi Ngã Khiếu Thập Yêu Liễu Mạ (想起我叫什么了吗) – Nhớ Được Ta Tên Gì Không
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã trúc mã, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Phong Phi, Hải Tú / Ôn nhu phúc hắc công x Thẹn thùng ngốc manh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

32. Lưỡng Chích Lão Hổ (两只老虎) – Hai Lão Hổ (HOÀN)
Tác giả: Liễu Mãn Pha (柳满坡).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, song vạn nhân mê, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Kha Lai, Đường Tự / Phúc hắc thâm tình công x Bá đạo thông minh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

33. Tượng Tâm (匠心) (HOÀN)
Tác giả: Mao Hậu (毛厚).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, dưỡng thành, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Lục Thương, Lê Thuý / Niên hạ trung khuyển công x Bệnh tim tinh anh thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (sắp hoàn): Ám Dạ Cung

34. Kiến Quốc Hậu, Nam Chủ Bất Chuẩn Phát Nha – Sau Khi Kiến Quốc, Nam Chủ Không Được Nảy Mầm (建国后,男主不准发芽) (HOÀN)
Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊).
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, hỗ sủng, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Văn Doanh, Tưởng Thương Lục / Siêu cấp đáng yêu nhất vũ trụ nhưng không biết là giống loài nào công x Bệnh tâm thần nhưng không biết bệnh ở đâu thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

35. Phạm Tội Tâm Lý (犯罪心理) – Criminal Minds (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Trường Nhị (长洱).
Thể loại: Hiện đại, giá không, trinh thám, bí ẩn, 1×1.
Nhân vật chính: Lâm Thần, Hình Tung Liên.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit (chưa hoàn): 起灵

36. Thất Ức Liễu Biệt Nháo (提名文章) – Mất Trí Nhớ Rồi Đừng Quậy (HOÀN)
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc (绿野千鹤).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới giải trí, hài hước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Sở Khâm, Chung Nghi Bân.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Điềm Mật Các

37. Ngã Chỉ Thị Khán Nhĩ Nhan Hảo (我只是看你颜好) (HOÀN)
Tác giả: Đào Hoa Tửu (桃花酒).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, trọng sinh, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Thái tử công x Thư đồng thụ.
Link gốc: Long Mã
Raw: Tieba
Edit (chưa có):

38. Nhất Đại Hôn Quân – Một Đời Hôn Quân (HOÀN)
Tác giả: Anh Đào (樱桃).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Vệ Minh, Chu Dục / Uy vũ hùng tráng man tộc công x Hung tàn khát khao hoàng đế thụ.
Link gốc:
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Nhà của gió

39. Bổ Ngọc (补玉) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Trịnh Nhị (郑二).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược luyến.
Nhân vật chính: Thẩm Bổ Ngọc.
Link gốc/Raw: Weibo
Edit (chưa có):

40. Remix <Hỗn Âm Nhân Sinh> (remix(混音人生)) (HOÀN)
Tác giả: Tôn Ảm (孙黯).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, giới nhạc rap/hiphop, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển Dạ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

41. Tầm Đỉnh (寻鼎) (HOÀN)
Tác giả: Chu Sa (朱砂).
Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, ân oán tình cừu, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Quản Nhất Hằng, Diệp Quan Thần.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

42. Ách Vận Triền Thân (厄运缠身) – Vận Rủi Quấn Thân (HOÀN)
Tác giả: Phong Tố Quân (风溯君).
Thể loại: Hiện đại, phá án, dị năng, 1×1, BE.
Nhân vật chính: Thẩm Lượng, Bàng Huy.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa hoàn): Hoại Băng

43. Quốc Gia Chế Tạo (国家制造) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Thiên Manh (千萌).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trọng sinh, xuyên không, 1×1.
Nhân vật chính: Quý Chuyên.
Link gốc: Tấn Giang
QT: kyoshi1994
Edit (chưa có):

44. Bị Nhất Cá Nam Quỷ Trành Thượng Liễu Chẩm Yêu Bạn (被一个男鬼盯上了怎么办) – Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ (HOÀN)
Tác giả: Mạc Như Quy (莫如归).
Thể loại: Hiện đại, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Sở Tuyên, Phó Văn Hiên / Bát tự xui xẻo công x Dục vọng chiếm hữu cố chấp cuồng lệ quỷ thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

45. Đoạ Tiên (堕仙) (HOÀN)
Tác giả: Vô Xạ (无射).
Thể loại: Cung đình, huyền huyễn, nguỵ thúc chất, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Ấn Vân Mặc, Ấn Huyên, Lâm Ương Tiên Quân, Long Thần Đông Lai.
[Kiếp này]: Ông cụ non mặt lạnh không được tự nhiên hoàng đế công x Thâm tàng bất lộ hoàng thúc thụ.
[Kiếp trước]: Xui xẻo công x Tra thụ.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa có):

46. Ôn Nhu Dĩ Đãi (温柔以待) – Ôn Nhu Mà Đợi (HOÀN)
Tác giả: Cật Tố (吃素).
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cao H, xã hội đen, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Đoạn Triều, Từ Thái Dương.
Link gốc: Long Mã
QT: Kho tàng đam mỹ – Fanfic
Edit (chưa có):

47. Tát Dã (撒野) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Vu Triết (巫哲).
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tưởng Thừa, Cố Phi.
Link gốc: Tấn Giang
QT:
Edit (chưa có):

48. Đình Vân (停云) (CHƯA HOÀN)
Tác giả: Lục Đào Hoa (陆桃花).
Thể loại: Cổ trang, cung đình hầu tước, Lang Gia Bảng đồng nghiệp văn, 1×1.
Nhân vật chính: Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Diễm (Tĩnh vương).
Link gốc: Tấn Giang
QT:
Edit (chưa có):

49. Tiểu Thần Tiên (小神仙) (HOÀN)
Tác giả: Lữ Thiên Dật (吕天逸)
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, huyền huyễn, linh dị thần quái, 1×1, nhiều CP, HE.
Nhân vật chính: Lâm Phục, Tô Cùng, Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn, Thẩm Hành Vân, Diệp Phi Chu, Sao Chổi Nhỏ, Liên Phong, Lê Khải An, Sở Dục.
Link gốc: Tấn Giang
QT: vnsharing
Edit:
Phần 1 (Hoàn): Yu Yin
Phần 2 (Hoàn): Mei’s Illusion
Phần 3 (Hoàn): Mr.Downer
Phần 4 (chưa hoàn): Lâm Mộc Miên
Phần 5 (chưa hoàn): Sunflowers Team

50. Trẫm Tổng Thị Giác Đắc Na Lí Bất Đối (朕总是觉得哪里不对) – Trẫm Cứ Cảm Thấy Có Chỗ Nào Sai Sai (HOÀN)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (青色羽翼).
Thể loại: Cổ trang, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chính trực đế vương thụ x Suất khí võ công cao cường hoàng hậu công.
Link gốc: Tấn Giang
QT: Lâm Phong
Edit (chưa hoàn): Ngọc Linh Cung

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s